Valg nytt styre ISPS internasjonal 2015-2018

  • 10. februar 2015

Jan Olav Johannesen som sitter i styret til ISPS Norge, ble gjenvalgt til det internasjonale styret. Flott at vi har fått med en nordisk stemme i det internasjonale nettverket.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz