Står tverrfagligheten for fall innen spesialisthelsetjenesten?

  • 22. april 2016

De siste årene med nedtrapping, oppsigelser og nedleggelser av sengeposter i det psykiske helsevern og spesialisthelsetjenesten, har ført til økt bekymring med tanke på pasientene sitt behov for sammensatte tjenester. Hvordan skal spesialisthelsetjenesten klare å møte pasientene både individuelt og helhetlig, når liggetiden forkortes til det minimale? Samtidig snakker ledelsen om at vi må tenke på at pasientene blir dårligere.

Står tverrfagligheten for fall innen spesialisthelsetjenesten_22.04.16

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz