Standardiserte pakkeforløp: Gavepakker eller behandling på samlebånd?

  • 2. november 2015

av Marit Selnes

Debatten rundt innføring av standardiserte pakkeforløp for ulike helseplager har rast i media den siste tiden. Mange har meldt seg på talelisten, både politikere, fagfolk og brukere av helsetjenester. Mange har ytret skepsis, noen er positive. De ulike meningsytringene har berørt større spørsmål innen fagfeltet psykisk helsevern, bla. om diagnoser egentlig er meningsfulle kategorier for å si noe om hva slags behandling som bør iverksettes mot psykiske plager, og om hva som er anbefalt behandling og behandlingstid for de ulike plagene. Dette er det uenighet om, altså grunnpremissene for pakkeforløpene som sådan .

Standardiserte pakkeforløp okt 2015

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz