Standardiserte pakkeforløp: Gavepakker eller behandling på samlebånd?

  • 2. november 2015

av Marit Selnes

Debatten rundt innføring av standardiserte pakkeforløp for ulike helseplager har rast i media den siste tiden. Mange har meldt seg på talelisten, både politikere, fagfolk og brukere av helsetjenester. Mange har ytret skepsis, noen er positive. De ulike meningsytringene har berørt større spørsmål innen fagfeltet psykisk helsevern, bla. om diagnoser egentlig er meningsfulle kategorier for å si noe om hva slags behandling som bør iverksettes mot psykiske plager, og om hva som er anbefalt behandling og behandlingstid […]

Psykose og tjeneste tilbud

  • 9. september 2015

Moderne psykoseforståelse og konsekvenser for struktur og innhold i tjenestetilbudet

Jan Olav Johannessen og Inge Joa

Hvordan vi forstår psykisk lidelse er avgjørende for hvordan tjenestetilbudet utformes, hvilket innhold det gis, og hvilke behandlingstilnærminger vi gir prioritet. Denne forståelsen har variert opp gjennom historien; de to ytterpunktene er, og har vært, de som forstår psykiske lidelser som utelukkende miljøbetingete og de som forstår psykisk lidelse som biologiske, arvelige sykdommer på linje med somatiske lidelser. Hvis man betrakter psykose som en biologisk lidelse […]

ISPS internasjonale konferanse 2015

  • 1. april 2015

Dialogue from DN to Neihborhood – Relationship and experience in psychosis – An International Dialogue , ISPS internasjonal konferanse i New York 2015.

Av Hilde Kristin AAm

Hele 700 deltakere tok veien til ISPS sin internasjonale konferanse i New York og 40 av disse var fra Norge! Ut i fra deltakerlisten er vi det landet som var best representert, foruten om USA, naturlig nok. Andre land var blant annet Australia, Belgia, Canada, Sveits, Tyskland, Danmark, Estland, Egypt, Spania, Etiopia, Finland, […]

Om psykoser, puslespill og størrelser som ikke passer alle.

  • 1. januar 2015

-Av Marit Selsnes

Vi har nettopp gått inn i et nytt år og en tid preget av oppsummering og å gjøre opp status. Man ser tilbake på året som har gått passert, hva har det vært preget av, hva har vi lært? At psykoselidelser som fagfelt er et område i stadig utvikling, er det vel lite tvil om. Personlig opplever jeg at direkte møter med pasienter, deltakelsen på konferanser og diverse forskningsartikler har lagt til flere biter i puslespillet som utgjør […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz