Om psykoser, puslespill og størrelser som ikke passer alle.

  • 1. januar 2015

-Av Marit Selsnes

Vi har nettopp gått inn i et nytt år og en tid preget av oppsummering og å gjøre opp status. Man ser tilbake på året som har gått passert, hva har det vært preget av, hva har vi lært? At psykoselidelser som fagfelt er et område i stadig utvikling, er det vel lite tvil om. Personlig opplever jeg at direkte møter med pasienter, deltakelsen på konferanser og diverse forskningsartikler har lagt til flere biter i puslespillet som utgjør […]

Ny nettside

  • 14. oktober 2014

 

I anledning vårt 10 – års jubileum har vi investert i vår nye hjemmeside som vi ønsker å få vitalisert mer for dere som medlemmer. Målet er bl.a. at hjemmesiden skal kunne holde oss bedre orient og oppdatert både faglig og fagpolitisk. Gjøre oss mer aktive som medspillere i debatt, med innlegg og kronikker m.m. Det fordrer at dere som medlemmer bruker siden aktivt og bidrar med ideer, stoff og faglige – og fagpolitiske ytringer på hjemmesiden.

Samtidig med dette ønsker […]

Internasjonal lSPS konferanse 2015

  • 19. september 2014

Den internasjonale konfernasen ble arrangert i New York fra 18-22 mars. Det var ca 700 påmeldte til konferansen fra hele verden. ISPS Norge var representert på konferansen ved ledereren for den norske konferansen Hilde Kristin Aam. Les hennes opplevelser fra konferansen under månedens innlegg.

Tidsskriftet Psychosis

  • 27. februar 2009

«Psychosis – psychological, social and integrative approaches» er ISPS`s internasjonale tidsskrift. Det kommer med fire utgaver pr år. Publiseringen skjer i samarbeid med Routledge som også publiserer ISPS sin bokserie. Alle betalende ISPS medlemmer får journalen gratis tilsendt i posten (medlemskapsinformasjon finner du her). For innholdsfortegnelse og annen informasjon om tidsskriftet – se journalens hjemmeside.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz