The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

ISPS konferansen 2015

  • 3. februar 2015

Den 11. ISPS konferansen på Hamar ble gjennomført 22.-23. januar 2015. Det ble et vel gjennomført arrangement med ca 180 deltakere fra hele Norge. Konferansen hang faglig gått sammen med en rød tråd som fulgte de ulike innleggene gjennom dagen. Temaet for årets konferanse var nøkkelbegrepene innen god psykosebehandling: tid – trygghet -mening – kontinuitet.

Første dag innledet Jan Olav Johansen ved å presentere utdrag fra psykoseveilederen, som har som et sentralt fokus at personer med psykoselidelser […]

Om psykoser, puslespill og størrelser som ikke passer alle.

  • 1. januar 2015

-Av Marit Selsnes

Vi har nettopp gått inn i et nytt år og en tid preget av oppsummering og å gjøre opp status. Man ser tilbake på året som har gått passert, hva har det vært preget av, hva har vi lært? At psykoselidelser som fagfelt er et område i stadig utvikling, er det vel lite tvil om. Personlig opplever jeg at direkte møter med pasienter, deltakelsen på konferanser og diverse forskningsartikler har lagt til flere biter i puslespillet som utgjør […]

Ny nettside

  • 14. oktober 2014

 

I anledning vårt 10 – års jubileum har vi investert i vår nye hjemmeside som vi ønsker å få vitalisert mer for dere som medlemmer. Målet er bl.a. at hjemmesiden skal kunne holde oss bedre orient og oppdatert både faglig og fagpolitisk. Gjøre oss mer aktive som medspillere i debatt, med innlegg og kronikker m.m. Det fordrer at dere som medlemmer bruker siden aktivt og bidrar med ideer, stoff og faglige – og fagpolitiske ytringer på hjemmesiden.

Samtidig med dette ønsker […]

Internasjonal lSPS konferanse 2015

  • 19. september 2014

Den internasjonale konfernasen ble arrangert i New York fra 18-22 mars. Det var ca 700 påmeldte til konferansen fra hele verden. ISPS Norge var representert på konferansen ved ledereren for den norske konferansen Hilde Kristin Aam. Les hennes opplevelser fra konferansen under månedens innlegg.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz