Traumer, Dissosiasjon og Psykose

  • 30. mai 2017
Laster kart ....

Dato / tid
Date(s) - 30/05/2017 - 01/06/2017
Hele dagen

Sted
Kilden Teater- og Konserthus

Kategorier


Internasjonal konferanse der psykose og dissosiasjonfeltet møtes med fokus på nye teoretiske perspektiver og behandlingstilnærminger.

Komplekse tilstander – mangfoldige tilnærminger

De senere år har vi blitt mer oppmerksomme på hvordan tidlig og langvarig traumatisering kan utvikle seg til en rekke alvorlige symptomer, som også kan inkludere psykoselignende eller klare psykosesymptomer. Dette har medført en økt forståelse for sammenhenger mellom tidlig traumatisering og alvorlige psykiske lidelser, inkludert psykotiske forstyrrelser.

I 2015 ble den første traume-dissosiasjon-psykose konferansen holdt i Kristiansand. Her ble dette temaet belyst av dyktige forelesere med bakgrunn i disse fagfeltene som tradisjonelt har vært ganske separate og forskjellige. Konferansen ble en stor suksess med over 500 deltakere og svært gode evalueringer.

Vi vil derfor følge opp med en ny konferanse i 2017 der temaet blir å se nærmere på kompleksiteten i disse symptombildene, hvordan de kan forstås, og hvilke konsekvenser forståelsen får for vårt kliniske arbeid. Vi har også denne gang invitert en rekke internasjonale kapasiteter både fra psykose- og dissosiasjonsmiljøet, sammen med gode norske forelesere. Med denne konferansen ønsker vi å fortsette utviklingen av dette viktige fagfeltet, for å kunne forstå enda bedre hvordan man kan arbeide med disse komplekse tilstandene.

http://traumaconference.no/no/

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz