Author - marit marvik

Velkommen som nytt styremedlem Magnhild Vågslid

  • 8. juni 2021

Magnhild er utdannet sykepleier, og har siden 2011 jobbet på Enhet for førstegangspsykose på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Hun har tatt videreutdannelse ved Seprep i veiledningspedagogikk, hun har også kurs i psykoedukativ familiebehandling og har hatt flere familier i disse gruppene.

Magnhild brenner for psykosefeltet og bruk av relasjon i behandling. Hun er opptatt av helhetlig behandling og kontinuitet i møte pasientene. Hun ønsker å bidra til at mennesker som opplever psykose skal få en kunnskapsbasert og tilpasset behandling, slik […]

Velkommen som nytt styremedlem Evy-Ann Øglend

  • 19. april 2021

Evy-Ann Øglend er nytt styremedlem i ISPS Norge. Hun er pårørende i forhold til psykose.

Evy-Ann er utdannet pedagog, og har siden 2005 arbeidet i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Eigersund kommune. Hun har videreutdannelse i rådgivning og veiledning. Hun er sertifisert i COS-P foreldrerådgivningsprogram og er opptatt av tilknytningteori – å se mennesket innenfra og se seg selv utenfra.

Hun trives som plasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Eigersund og er også erfaringsformidler i Pårørendesenteret i Stavanger.

Pårørenderollen er […]

Psykose og schizofreni, Fra hjernesykdom til stresslidelse – foredrag Webinar 12.2.2021

  • 24. februar 2021

Jan Olav Johannessen, M.D., Ph.D, professor i psykiatri

Jan Olav har tidligere vært president i ISPS int., leder i Norsk psykiatrisk forening og arbeidet som sjeflege/ forskningssjef ved Universitetetssjukehuset i Stavanger. Han har vært initiativtaker for TIPS-prosjektet, har skrevet flere bøker om psykiatri og ledet arbeidet med den nasjonale faglig retningslinje for psykose og pakkeforløp for psykose. Utdannet innen psykoanalytisk orientert psykoterapi, og veileder i psykoterapi ved SEPREP. I dag er han styremedlem både i SEPREP og ISPS Norge. Arbeider i […]

Presentasjon av Kristin Romm

  • 10. februar 2021

Kristin Romm, spesialist i psykiatri/ 1. amanuensisKristin er spesialist i psykiatri/ PhD, og leder kompetansetjenesten TIPS Sør-Øst. Hun har etablert flere prosjekter innen forskning og fagutvikling.Kristin er opptatt av hvordan vi kan utnytte ny teknologi og innovasjon i forbedringen av tilbudet til pasienter i vår målgruppe, og leder følgeforskning og implementering av REACT-NOR, et verktøy for avstandsoppfølging av pårørende.

Påmelding og program

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz