Presentasjon av SE HELE MEG v/ Olav Løkvik og Gunnar Brox Haugen

 • 10. november 2019

ISPS konferansen, 6. – 7. februar 2020 på Hamar
For redusert pris, meld deg på innen 2. desember!

Årets tema er «Back to the future». Psykoseterapi anno 2020.

Presentasjon av forelesere:

Gunnar Brox Haugen:
Gunnar har vært prosjektleder for læringsprogrammet SE HELE MEG som har blitt laget sammen med filmskaper Gunhild Asting, Benjamin Solvang og Olav Løkvik. Han har en variert bakgrunn og erfaring innen helse- og sosialsektoren gjennom 40 år. De siste 20 årene har det hovedsakelig vært oppgaver knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse hos Fylkeslegen i Hedmark, som helsedelegat for Norges Røde Kors og som leder av Stiftelsen SEPREP.  Han var redaktør for artikkelsamlingen «Mening og mestring ved psykoselidelser» utgitt på Universitetsforlaget i 2015. Han er i dag ansatt som rådgiver ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag, Oslo.

Olav Løkvik:
Olav deltok i produksjonsteamet for læringsprogrammet SE HELE MEG, og han er for tiden opptatt med å introdusere dette dialogiske verktøyet for klinikere i psykosefeltet i Norge. Han er en erfaren prosessveileder, og han har 40 års erfaring som sykepleier innen sosial-, psykisk helse og rusfeltet. Han har hatt ulike oppgaver for stiftelsen SEPREP siden 1999. Han er i dag ansatt som høgskolelektor ved VID vitenskapelig høgskole for SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram, Fakultet for helsefag, Oslo.   

Disse to skal presentere læringsprogrammet SE HELE MEG i parallellsesjon 4

SE HELE MEG
Om psykose og hva som kan hjelpe

SE HELE MEG er et læringsprogram for å styrke åpenhet og dialog mellom pasienter, familier og hjelpere. Læringsprogrammet bygger på TV-serien Stemmene i hodet som gikk på NRK vinteren 2017.
Hovedpersonene Benjamin, Ruth Andrea og Maria har erfaringer med å leve med psykoseopplevelser. De deler raust fra livene sine og viser at det alltid er muligheter.

SE HELE MEG er et klinisk verktøy for å hjelpe til med de gode samtalene mellom personer med psykoselidelser, deres familie, nettverk og fagfolk. Ved hjelp av SE HELE MEG er det lettere snakke om temaer som det ellers kan være vanskelig å snakke om.
Historiene til Ruth Andrea, Maria og Benjamin er kjernen i SE HELE MEG og refleksjons- spørsmålene i læringsprogrammet tar utgangspunkt i fortellingene deres. Filmene i programmet består både av klipp fra Stemmene i hodet og nytt materiale som ikke har vært vist tidligere. Materialet er utformet slik at en skal ta i bruk egne livserfaringer i konstruktive dialoger. Programmet kan dermed bidra til åpenhet, mindre stigma og håp for de som lever med psykose.

Program

  Påmeldingsskjema

  Deltakelse. Hvis kun deltakelse 1 dag, er det viktig å oppgi hvilken dag (obligatorisk)

  Program

  Parallellsesjon 1, 2, 3 eller 4 (obligatorisk, se program)

  Fornavn (obligatorisk)

  Etternavn (obligatorisk)

  Stilling (obligatorisk)

  Arbeidssted (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Er du medlem? (obligatorisk)

  JaNei

  Er du vanlig kursdeltaker? (obligatorisk)

  Kostnadssted/Ansvarsnr. (obligatorisk)

  Fakturaadresse (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Poststed (obligatorisk)

  Spesielle behov eller allergier

  Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon

  Jeg samtykker til å motta digital kommunikasjon fra ISPS Norge

  JaNei

  For å kunne gjennomføre din påmelding lagrer vi informasjonen du oppgir i skjemaet. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske.
  Se vår personvernerklæring for mer informasjon
  Personvernerklæring ISPS Norge

  Jeg samtykker i at ISPS Norge lagrer mine personopplysninger

  JaNei

  Jeg ønsker å være synlig på deltakerlisten som deles ut på arrangementet

  JaNei

  Kommentarer

  Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz