Presentasjon av Leif Jonny Mandelid

  • 3. november 2019

Leif Jonny Mandelid er psykologspesialist. Han har arbeidet med personer med psykoseproblematikk siden 1983. Han er undervisningsleder og seminarleder for SEPREPs utdanningsprogram i psykoterapi ved psykoser siden 2001. Han har skrevet artikler, bokkapitler og debattinnlegg om relaterte emner. Han foreleser om psykoterapi og miljøterapi ved psykoser. 

Kom til Hamar og hør på Svein Haugsgjerd og Leif Jonny Mandelids dialog om hva vi kan lære av historien og hva vi kan ta med oss videre.

Klikk her for å se programmet for 2020, og her for å melde deg på.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz