Presentasjon av Svein Haugsgjerd

  • 28. oktober 2019

Svein Haugsgjerd er psykiater og psykoanalytiker. Født i 1942. Han arbeidet ved Gaustad sykehus 1973 – 2012. Sammen med Endre Ugelstad og Sidsel Gilbert, bidro han til å starte forsøksavdelingen Kastanjebakken (Gaustad 1977), som kombinerte psykoterapi og utmerket miljøterapi for unge mennesker med psykoselidelser. Han driver fortsatt privat praksis og skriver lærebøker. «Å møte psykisk smerte: erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet» (2018) er siste utgivelse. For øvrig har han blant annet skrevet; «Psykoterapi og miljøterapi ved psykoser» (1983), «Kjærlighetens kraftlinjer» (2005) og i tillegg til sine egne bøker har han bidratt i en rekke andre utgivelser. For tiden arbeider han med en bok om oppdatert behandling ved psykotiske tilstander. Han er opprinnelig påvirket av psykoanalytikere og objektrelasjonsteoretikere, som blant andre, Melanie Klein, Wilfred R Bion og Jacques Lacan.

Sitat fra hans siste bok (2018):
«Psykiske lidelser, tenkte jeg, er resultater av alvorlig motgang i livet, det være seg i barndommen eller i voksenlivet, motgang som har rammet et følsomt sinn som ikke har maktet å bære det. De rammede må få en sjanse til å fortelle sin historie for å bli forstått og dermed forstå seg selv bedre. Dersom ingen lytter til hva pasientene har å fortelle, vil psykiatrien forbli en oppbevaringsmaskin som fratar de innlagte sin menneskelige verdighet og gjør de ansatte resignerte og kyniske».

Tittel på hans foredrag på konferansen er: Psykoanalyse og psykose: Hva lærer vi av historien? Hva kan vi ta med oss videre?

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz