Presentasjon av Annbjørg Haram

  • 20. oktober 2019

Vi ber om at dette innlegget ikke blir kopiert til facebook eller andre medier.

Annbjørg Haram er psykologspesialist i klinisk voksenpsykiatri, har videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og mastergrad i familieterapi. Klinisk erfaring ved Ålesund sykehus, Helse Møre og Romsdal, først i barne- og ungdomspsykiatrien, deretter ved voksenpsykiatrisk poliklinikk og avdeling siden 1980-tallet. Utgitt bok (Universitetsforlaget) i 2004. Dialogens kraft, når tanker blir stemmer. Boken omhandler erfaring fra terapi ved psykose hvor pasienter har blitt invitert inn i ettersamtaler som medforskere i forhold til opplevelse av virksomme elementer i behandling (videotapet).

Annbjørg Harams kliniske erfaringer i behandling av schizofreni og andre psykoser har senere blitt oppsummert i en Retrospektiv Case-Control studium og publisert i artikler, 2018 / 2019 i følgende tidsskrifter / titler: Psychosis 2018: Psychotherapy in Schizophrenia, Nordic Psychology: Dialogue therapy in psychosis 2019, Open access, Frontiers in Psychiatry: Impact of Psychotherapy in Psychosis.

Arbeider med avhandling doktorgrad.

Tittel på foredraget: Psykoterapi ved psykose anno 2020. Dialogterapi ved psykose.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz