Siste presentasjon før konferansen er av Randi Rosenqvist

  • 16. januar 2019

Da har vi kommet til Randi Rosenqvist, som skal holde avslutningsforedraget.

Randi Rosenqvist er spesialist i psykiatri og har i rundt 40 år arbeidet i grenseland mellom psykiatri og rettsvesen, som overlege på regional sikkerhetsavdeling, som rettspsykiater og nå som psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, hvor hun står for risikovurdering av forvaringsdømte innsatte. Hun har i mer enn 30 år undervist i rettspsykiatri og hun har de siste årene utarbeidet et kursopplegg for fengselspsykiatri og har vært advokat for å organisere helsehjelp til innsatte bedre, både kvalitativt og kvantitativt. 

Tittel på hennes avslutningsforelesning:
Psykisk uhelse i fengselspopulasjonen, hvorfor angår det i liten grad samfunnet?

 

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz