Presentasjon av Olav Løkvik

  • 10. januar 2019

Olav Løkvik har vært fagutvikler for SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram (TU) siden 2011. SEPREP TU sin virksomhet ble overført til VID 01.01.19 og Løkvik er nå ansatt der. Løkvik var med på utviklingen av læringsprogrammet SE HELE MEG i 2018, og han har hatt særlig ansvar for tekster og refleksjonsspørsmål knyttet til videoklippene.

Han er en erfaren faglig- og prosessveileder.

Forelesning sammen med Benjamin Solvang: SE HELE MEG

SE HELE MEG

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz