Presentasjon av Heidi Brattland

  • 20. november 2017

Neste foreleser ut er Heidi Brattland. Hun er psykolog og har jobbet på Tiller DPS, St. Olavs Hospital siden 2010. Hun holder på med en doktorgrad om the Tiller Feedback Project, som er et stort klinisk forskningsprosjekt der effekten av å innføre feedback-systemet KOR/FIT i en voksenpsykiatrisk poliklinikk blir undersøkt. Hun har undervist og veiledet behandlere i bruk av KOR/FIT i flere år. I forskningen sin er hun spesielt opptatt av hva som skjer når behandlingen ikke hjelper. Hvordan kan vi legge til rette for gode samtaler rundt det, hvordan kan vi snu behandlingsforløp som ikke fungerer, hva skjer når behandlere og organisasjoner tar pasientenes tilbakemeldinger på alvor, og hva gjør vi når vår egen vurdering er i strid med pasientens?

Heidi skal snakke om implementering av KOR/Fit-outcomes i spesialisthelsetjenesten. Prosesser og effekter.

Dette er et svært dagsaktuelt tema, da de nasjonale pakkeforløpene som kommer, anbefaler implementering av feedback-systemer.

 

Program fagkonferansen 2018

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz