Presentasjon av Jan Olav Johannessen

  • 15. november 2017

Jan Olav Johannessen er professor i psykiatri ved Stavanger Universitetssykehus med tilknytning til Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.  Han er også styreleder i ISPS (The International Society for Psychological and Social approaches to Psychosis). Videre ledet Johannessen arbeidsgruppen for Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (2013). Han har bidratt til økt oppmerksomhet på behovet for tidlig oppdagelse av og tidlig behandling ved psykose.

I kronikken Tidlig behandling av psykose virker – www.forskning.no/profil/jan-olav-johannessen diskuterer han behovet for tidlig innsats opp mot forskningsfunnene som viser betydelig redusert levealder for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Han er en erfaren foreleser både i Norge og internasjonalt.

På ISPS konferansen på Hamar 1.-2. februar 2018 vil han i samarbeid med Kjersti Karlsen gå opp grenseoppganger i feltene psykose, personlighet og traumer.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz