Presentasjon av Tian Sørhaug

  • 27. november 2017

Tian Sørhaug skal ha avslutningsforedraget på ISPS konferansen 2018. Temaet han skal snakke om er; Penger, kultur og psyke.

Hans Christian «Tian» Sørhaug er en norsk sosialantropolog, sosiolog, arbeidsforsker og er professor emeritus ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet forsket på arbeid, ledelse, organisasjoner, aids, rus, prostitusjon og terapeutiske prosesser. Han har forsket mye på endring i organisasjoner og ledelse.

Han har gitt ut flere fagbøker, og har nylig utgitt boken «Gull, arbeid og galskap». Økonomi og psykiatri kan lære av hverandre, mener Sørhaug. I boken sin har han gjort noen koplinger mellom økonomisk teori, depresjon og mani.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz