Innkalling til årsmøte 1. februar 2018 kl. 17.10

 • 30. november 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ISPS NORGE 1. FEBRUAR 2018 KL. 17:10

 

Årsmøteinnkalling er sendt til alle medlemmer per e-post. Innkallingen er også annonsert på ISPS Norge sin facebook-side 30. november 2017.

 

DAGSORDEN

Åpning ved styreleder

 1. Konstituering av årsmøtet
  Navnefortegnelse over fremmøte medlemmer
  Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
  Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsberetning for årsmøteperioden
 3. Regnskap 2017
 4. Budsjett 2018
 5. Valg av styremedlemmer
 6. Evaluering av årets konferanse og innspill til neste konferanse
 7. Eventuelt

 

Velkommen!

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz