Presentasjon av Lise Baklund

  • 4. desember 2017

BUP-feltet er representert også i år – denne gangen med Lise Baklund, filosof og familieterapeut. Lise har flere års erfaring fra akuttavdeling for ungdom, i BUPA Vestre Viken, hvor hun har jobbet med familieterapeutiske intervensjoner for ungdom med høy selvmordsrisiko, psykose og alvorlig spiseforstyrrelse. I dag jobber Lise i samme helseforetak, men nå i forskningsavdelingen i Klinikk for rus og psykisk helse, og hun er stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, UiO.

Hennes doktorgradprosjekt omhandler selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko i alderen 12-18 år. Selvforstyrrelser representerer tidlige varselsymptomer på alvorlig psykisk lidelse, spesielt schizofreni, og er et fagfelt som vies stadig mer interesse i voksenfeltet. Selvforstyrrelser hos ungdom er imidlertid lite studert. Målet med prosjektet er å få økt kunnskap om hvordan ungdom i risiko for alvorlig psykisk lidelse opplever og beskriver selvforstyrrelser gjennom intervju (EASE). I tillegg ønsker hun å vite mer om hvordan ungdom opplever selvforstyrrelser i hverdagen gjennom bruk av en app som er utviklet for prosjektet. I denne appen registrerer deltagerne selvforstyrrelser flere ganger daglig sammen med registrering av kontekstuelle forhold (sosialt, emosjonelt, div. handlinger).

Vi ser frem til å høre Lise fortelle om selvforstyrrelser hos ungdom, og håper også hun kommer tilbake og deler sine data med oss når disse er ferdig samlet inn og analysert!

http://cdn.ispsnorge.no/…/ISPS-program-2018_siste-versjon.p…

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz