Presentasjon av Benjamin Hummelen

  • 27. oktober 2017

Neste foreleser ut er Benjamin Hummelen.

Benjamin jobber som forsker og overlege ved Avdeling for forskning og utvikling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS, og er medlem av Forskergruppe personlighetspsykiatri. I 2008 disputerte han med temaet forbedring av klassifisering av personlighetsforstyrrelser, og har jobbet med dette siden. Hummelen er prosjektleder for en stor multisenterstudie som har som målsetning å undersøke validiteten av den Alternative Modellen for Personlighetsforstyrrelser i DSM-5, en modell som i større grad legger vekt på alvorlighetsgrad av personlighetspatologi, fremfor type. Det nye diagnosesystemet for personlighetsforstyrrelser i ICD-11 kommer til å ligne svært mye på den Alternative modellen for personlighetsforstyrrelser i DSM-5.

Benjamin gir oss innblikk i siste nytt vedrørende dimensjonal vurdering av personlighetsforstyrrelser .

 

ISPS Norges fagkonferanse 2018

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz