Traumekonferansen i Kristiansand – presentasjoner og bloggreferat

  • 16. juni 2017

Konferansen om Traumer, dissosiasjon og psykose ble gjennomført på Kilden i Kristiansand 30. mai – 1. juni i år. Det er andre året konferansen som har som formål å samle fagfeltene innen traumer, dissosiasjon og psykose til utveksling av kunnskap og nettverksbygging, arrangeres. I år var det nærmere 500 personer som deltok og arrangørene har fått gode tilbakemeldinger på konferansens innhold og relevans. Fredrik Garmannslund har skrevet flere utfyllende blogginnlegg om de ulike innleggene og presentasjonene ligger nå ute på konferansens hjemmeside.

Det er allerede satt dato for ny konferanse i 2019; 22. – 24. mai.

Fredriks blogg

Traumekonferansens hjemmeside/presentasjoner 

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz