Om psykoser, puslespill og størrelser som ikke passer alle.

  • 1. januar 2015

-Av Marit Selsnes

Vi har nettopp gått inn i et nytt år og en tid preget av oppsummering og å gjøre opp status. Man ser tilbake på året som har gått passert, hva har det vært preget av, hva har vi lært? At psykoselidelser som fagfelt er et område i stadig utvikling, er det vel lite tvil om. Personlig opplever jeg at direkte møter med pasienter, deltakelsen på konferanser og diverse forskningsartikler har lagt til flere biter i puslespillet som utgjør bildet av psykoselidelser. – Hvordan man best forstår og behandler disse. Det er et dynamisk puslespill hvor det store bildet forandrer seg ettersom stadig flere kunnskaps- og erfaringsbiter kan legges til. – Og de nye kunnskapsbitene genererer nye spørsmål, behov for ytterligere nye biter. Igjen og igjen må jeg stille meg spørsmålet «Hva er egentlig psykose?»

Månedens refleksjon Januar 2015

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz