Innkalling til årsmøte i ISPS Norge

 • 20. november 2019

Sted: First hotel Victoria, Hamar
Tid: Torsdag 6. februar 2020 kl. 17.15 – 18.00

Årsmøteinnkalling er sendt til alle medlemmer per e-post den 20. november 2019.  
Innkallingen er i tillegg annonsert på ISPS Norge sin facebook-side.  

Saker til årsmøtet må være ISPS Norge i hende senest 2 uker før årsmøtet.  

DAGSORDEN 

Åpning ved styreleder 

 1. Konstituering av årsmøtet 
  Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer 
  Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet 
  Valg av to protokollunderskrivere 
 2. Årsberetning for årsmøteperioden 
 3. Regnskap 2019
 4. Budsjett 2020
 5. Valg av styremedlemmer
 6. Evaluering av første konferansedag og innspill til neste konferanse
 7. Eventuelt
   

Velkommen!  

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz