ISPS Norge har sendt brev til helseministeren

  • 24. april 2018

Psykisk helsevernloven ble endret i september 2017. Hensikten med endringen var å sikre pasienters rett til selvbestemmelse og redusere bruk av tvang i psykisk helsevern.

ISPS ønsker endringene velkommen, og er samtidig opptatt av hvordan lovrevisjonen påvirker praksis. Vi har derfor sendt brev til helseminister Bent Høie hvor vi etterspør hvilke planer Departementet har for en slik nasjonal oppfølging.

Brev til helseministeren vedr. Psykisk helsevernloven

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz