Presentasjon av forelesere

  • 23. oktober 2017

Vi vil i den kommende tiden presentere noen av foreleserne som vil ha innlegg under neste års ISPS-konferanse 1. og 2. februar:

Gråsoner i behandling av psykiske lidelser – traumer, personlighet og psykose. – Innsikt for bedre utsyn

Først ute er Christian Schlüter
Han er psykologspesialist og jobber halvt ved Personlighetspoliklinikken, avd. for Personlighetspsykiatri, samt halvt ved Nasjonal kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP). Han er utdannet gruppeanalytiker v/ Institutt for gruppeanalyse (IGA) og er mye brukt som veileder for fagfolk som jobber med MBT (Mentaliseringsbasert terapi). Schlüter har skrevet boken «Selvets mysterier» sammen med psykiater Sigmund Karterud, om Hamsuns roman «Mysterier», og dens karakterfigurer forstått i lys av selvpsykologi.

Schluter vil på ISPS-konferansen snakke om «Personlighetsproblematikk og psykose; kliniske og teoretiske betraktninger», samt holde en parallellsesjon om «Personlighetsforstyrrelser og bipolar lidelse».

Vi gleder oss!

ISPS Norges fagkonferanse 2018

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz