ISPS Konferansen er godkjent av følgende foreninger/forbund:

  • 23. januar 2017

 

Den norske legeforening, allmennmedisin og psykiatri med 10 timer.

Norsk Psykologforening, vedlikeholdsaktivitet med 19 timer.

Norsk Ergoterapeutforbund, spesialistspesifikt innen psykisk helse med 13 timer.

Norsk sykepleierforbund, klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 12 timer.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz