ISPS FAGKONFERANSE 2016

 • 16. november 2015

Velkommen til ISPS fagkonferanse 2016

Årets tema er «Bredspektret psykosebehandling – flere veier til utvikling»

ISPS program 2016

 

 

  Påmeldingsskjema

  Hvis kun deltakelse 1 dag, er det viktig å oppgi hvilken dag

  Parallellsesjon 1 eller 2 (obligatorisk)

  Deltakelse festmiddag (obligatorisk)

  Fornavn (obligatorisk)

  Etternavn (obligatorisk)

  Stilling (obligatorisk)

  Arbeidssted (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Er du medlem?

  JaNei

  Fakturaadresse (obligatorisk)

  Adresse (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Poststed (obligatorisk)

  Kostnadssted (obligatorisk)

  Særskilt matbehov

  Kommentar

  Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz