Psykose

Psykose er et alvorlig psykisk sammenbrudd. Det er en forvirringstilstand med kaos i tanker og følelser. Det viktigste kjennetegnet er nedsatt eller manglende evne til å skille mellom seg selv om virkeligheten. En psykose kan utvikle seg etter å ha blitt utsatt for krevende ytre psykisk stress. Den utvikler seg ofte gradvis etter en periode med psykiske problemer som angst, uro, tristhet, tiltaksløshet, søvnvansker og isolasjon. Symptomene kan variere i intensitet.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz