Velkommen til Webinar 1. oktober

  • 11. august 2021

ISPS Norge arrangerer den 1. oktober Webinar om personlighetsfortyrrelser og psykose, et tema som ofte vekker stor debatt. Vi er glade for å ha fått med oss flotte folk til å belyse kompleksiteten og utfordringene knyttet til problemstillingen. Vi får innlegg fra Jone Bjørnestad, PhD/professor ved UiS, Erlend Mork, psykologspesialist/PhD ved TIPS Sør-Øst og erfaringskonsulent Helene Chantel Kolstad. Vi gleder oss!

Faglig program er fra kl. 09:30-11:00.

Webinaret er gratis for medlemmer.For ikke medlemmer koster det kr. 500,- For påmelding og program:

Upcoming ISPS International webinar; Three perspectives on racism and psychosis

  • 8. juni 2021

This FREE event will explore perspectives on racism and psychosis. (click the link)

Jun 17, 2021 kl. 20:00 – 21:30 (norsk tid)

Three panelists – Michael O’loughlin, Pikihuia Pomare and Hári Sewell – from different race (and different continents) will give their personal perspective on Racism and Psychosis.

The webinar will include an ‘Open Dialogue’ between the three panelists followed by a discussion between the panelists and the audience, with Ingo Lambrecht as moderator.

To protect your privacy, we encourage […]

Velkommen som nytt styremedlem Magnhild Vågslid

  • 8. juni 2021

Magnhild er utdannet sykepleier, og har siden 2011 jobbet på Enhet for førstegangspsykose på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Hun har tatt videreutdannelse ved Seprep i veiledningspedagogikk, hun har også kurs i psykoedukativ familiebehandling og har hatt flere familier i disse gruppene.

Magnhild brenner for psykosefeltet og bruk av relasjon i behandling. Hun er opptatt av helhetlig behandling og kontinuitet i møte pasientene. Hun ønsker å bidra til at mennesker som opplever psykose skal få en kunnskapsbasert og tilpasset behandling, slik […]

Velkommen som nytt styremedlem Evy-Ann Øglend

  • 19. april 2021

Evy-Ann Øglend er nytt styremedlem i ISPS Norge. Hun er pårørende i forhold til psykose.

Evy-Ann er utdannet pedagog, og har siden 2005 arbeidet i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Eigersund kommune. Hun har videreutdannelse i rådgivning og veiledning. Hun er sertifisert i COS-P foreldrerådgivningsprogram og er opptatt av tilknytningteori – å se mennesket innenfra og se seg selv utenfra.

Hun trives som plasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Eigersund og er også erfaringsformidler i Pårørendesenteret i Stavanger.

Pårørenderollen er […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz