Behandling og rehabilitering

Behandling og rehabilitering av psykoselidelser krever individuell tilrettelegging ut i fra lidelsetrykk. Den nasjonale retningslinjen for utredning, behandling og rehabilitering av personer med psykoselidelser gir gode anbefalinger for dette.

Anbefalingene omhandler:

 • Brukermedvirkning
 • Generelle prinsipper for god praksis
 • Forebygging og tidlig oppdagelse
 • Samtidige lidelser
 • Utredning
 • Behandling og oppfølging
 • Familiesamarbeid
 • Kognitiv adferdsterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Miljøterapi
 • Kunst- og musikkterapi
 • Fysisk aktivivtet, trening og fysioterapi
 • Sosial ferdighetstrening
 • Kognitiv trening
 • Legemiddelbehandling
 • Bolig og arbeid
 • Samhandling og ansvarsdeling

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz