Presentasjon av NORMENT

 • 17. november 2019

ISPS konferansen, 6. – 7. februar 2020 på Hamar
For redusert pris, meld deg på innen 2. desember!

Årets tema er «Back to the future». Psykoseterapi anno 2020.


Presentasjon av foreleserne:

NORMENT- Norsk senter for forskning på mentale lidelser er ansvarlig for den ene parallellsesjonen under ISPS Norge konferansen 2020, med overskriften kognitive intervensjoner ved psykoselidelser. Her vil NORMENT-forskerne Anja Vaskinn og Torill Ueland presentere sin forskning knyttet til kognitiv trening og implikasjoner for behandling.    

Anja Vaskinn er seniorforsker ved NORMENT og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hovedfokus i forskningen hennes har vært kognisjon og sosial kognisjon ved schizofreni og bipolar lidelse, spesielt som medvirkende årsaker til funksjonssvikten som kan sees ved disse tilstandene. Hun har bred klinisk erfaring fra psykosefeltet, fra tidlig intervensjon til sikkerhetspsykiatri.  

I innlegget på ISPS Norge konferansen skal hun snakke om en behandlingsstudie hun har gjennomført hvor effekten av et sosialkognitivt treningsprogram ble undersøkt.  

Torill Ueland er forsker og gruppeleder ved NORMENT senteret og spesialist i klinisk nevropsykologi. Hun har også en bistilling som førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt, UiO.  Hennes forskningsfokus er på kognitiv funksjon, kognitiv trening, hverdagsfunksjon og rehabilitering ved psykoselidelser. Selv om forskning viser at kognitiv trening kan ha en positiv effekt både på kognitiv funksjon og funksjon i hverdagen er kognitiv trening i mindre grad i bruk i klinisk praksis i Norge. I foredraget vil hun fortelle om egen forskning, belyse de viktigste «ingrediensene» i kognitiv trening og snakke om hva som skal til for å komme i gang.   


Program

  Påmeldingsskjema

  Deltakelse. Hvis kun deltakelse 1 dag, er det viktig å oppgi hvilken dag (obligatorisk)

  Program

  Parallellsesjon 1, 2, 3 eller 4 (obligatorisk, se program)

  Fornavn (obligatorisk)

  Etternavn (obligatorisk)

  Stilling (obligatorisk)

  Arbeidssted (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Er du medlem? (obligatorisk)

  JaNei

  Er du vanlig kursdeltaker? (obligatorisk)

  Kostnadssted/Ansvarsnr. (obligatorisk)

  Fakturaadresse (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Poststed (obligatorisk)

  Spesielle behov eller allergier

  Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon

  Jeg samtykker til å motta digital kommunikasjon fra ISPS Norge

  JaNei

  For å kunne gjennomføre din påmelding lagrer vi informasjonen du oppgir i skjemaet. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske.
  Se vår personvernerklæring for mer informasjon
  Personvernerklæring ISPS Norge

  Jeg samtykker i at ISPS Norge lagrer mine personopplysninger

  JaNei

  Jeg ønsker å være synlig på deltakerlisten som deles ut på arrangementet

  JaNei

  Kommentarer

  Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz