ISPS konferansen 2016

Neste ISPS konferanse i Norge blir arrangert 28. -29. januar 2016 i Hamar. Fokuset for konferansen er Bredspektret psykosebehandling – flere veier til utvikling. Da kommer bl.a. Larry Davidson og snakker om god langtidsterapi. Sett av datoene !

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz