Author - Hilde Kristin Aam

Nytt nummer av Psychosis

 • 12. januar 2016

Les siste nummer av Psychosis hvor Arnhild Lauveng  har publisert en artikkel. Det er den første av tre artikler i et større doktorgradsprosjekt.  Studien utforsker hvordan forskjeller i kontekst og diskurs kan påvirke utviklingsmuligheter til pasienter diagnostisert med alvorlig og langvarig psykiske vansker.

Deltakerne i denne delstudien består av 14 pasienter som mottar psykiatrisk behandling ved DPS i Norge, og 15 elever på skoler for voksne med psykiske lidelser i Danmark. Alle deltakerne har blitt diagnostisert med alvorlige psykiske lidelser (hovedsakelig psykose/schizofreni og […]

ISPS FAGKONFERANSE 2016

 • 16. november 2015

Velkommen til ISPS fagkonferanse 2016

Årets tema er «Bredspektret psykosebehandling – flere veier til utvikling»

ISPS program 2016

 

 

  Påmeldingsskjema

  Hvis kun deltakelse 1 dag, er det viktig å oppgi hvilken dag

  Parallellsesjon 1 eller 2 (obligatorisk)

  Deltakelse festmiddag (obligatorisk)

  Fornavn (obligatorisk)

  Etternavn (obligatorisk)

  Stilling (obligatorisk)

  Arbeidssted (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Er du medlem?
  JaNei

  Fakturaadresse (obligatorisk)

  Adresse (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Poststed (obligatorisk)

  Kostnadssted (obligatorisk)

  Særskilt matbehov

  Kommentar

  Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz