Kort referat fra ISPS Norge konferansen 2019

  • 20. mars 2019

Konferansen fikk denne gangen en noe skuffende oppslutning. Kanskje temaet så litt lite «matnyttig» ut ved første øyekast, og kanskje litt lite spisset? Fra Stavanger Universitetssykehus registrerte jeg kun meg selv, Jan-Erik Nilsen og Marioara Covrig, avdelingsoverlege fra Sola DPS. Imidlertid var foredragene overraskende klinisk nyttige, og hadde fortjent et større publikum.

Fra Linkøpings Universitet kom ANNA BREDSTRÖM, og snakket om «Sociokulturell sammanheng som etnisk skillelinje i psykiatrisk diagnostikk. En analyse av kulturformuleringen i DSM 5». Hun var en meget god foreleser, og belyste på en veldig god måte de transkulturelle utfordringer man står overfor i daglig klinisk praksis, og hvordan disse bør håndteres.

Så fulgte LARS LIEN fra Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse opp med en veldig praktisk innføring i Kulturformidlingsintervjuet, slik det er formulert i DSM5. Det var ukjent for meg, og for de fleste i salen. Det er oversatt til norsk, og finnes på N-ROPs hjemmesider. Veldig klinisk nyttig, og overraskende at DSM5 har en slik grundig gjennomgang av nødvendigheten av å se diagnoser i et kulturelt perspektiv. JUDITH VAN DER WEELEs tema var «Det gode liv- et blikk inn i forskjellig verdisett i familier».

HILDEGUN SARITA SELLE fra Kristiansand, med bakgrunn også fra oppvekst i Bangladesh, introduserte begrepet «Akkulturasjonsstress», også det nytt for meg, selv om innholdet for så vidt er kjent. En god forelesning innholdsmessig, og en VELDIG GOD foreleser.

EVA LANGELAND fra Bergen snakket om «Identitet, sosial støtte og mening i et helsefremmende perspektiv», og INGRID H. SVENDSEN fra Sykehuset Innlandet fulgte opp med «Mysteriet meg – selvet, selvforstyrrelser og opplevelse av sammenheng». Morsomt og lærerikt.

Noen husker kanskje serien «Stemmene i hodet»? Dette er det nå bygget videre på og det er laget et læringsprogram med tittelen «SE HELE MEG». Noe av dette ble så vidt introdusert på Schizofrenidagene i 2018. Programmet er veldig godt, og kan godt brukes i familiegrupper, for pasienter, for studenter og i internundervisning, personalundervisning osv.

Til slutt hadde RANDI ROSENQVIST et forrykende innlegg om «Psykisk uhelse i fengselspopulasjonen – hvorfor angår det i liten grad samfunnet?». To the point, politisk og utfordrende som bare hun kan. Til ettertanke.

Ellers hadde vi selvsagt workshops med fordypning innenfor de enkelte deltemaer.

Jan Olav Johannessen
styremedlem ISPS Norge
forskningssjef, Klinikker for psykisk helse, SUS

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz