The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Presentasjon av Tian Sørhaug

  • 27. november 2017

Tian Sørhaug skal ha avslutningsforedraget på ISPS konferansen 2018. Temaet han skal snakke om er; Penger, kultur og psyke.

Hans Christian «Tian» Sørhaug er en norsk sosialantropolog, sosiolog, arbeidsforsker og er professor emeritus ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet forsket på arbeid, ledelse, organisasjoner, aids, rus, prostitusjon og terapeutiske prosesser. Han har forsket mye på endring i organisasjoner og ledelse.

Han har gitt ut flere fagbøker, og har nylig utgitt boken «Gull, arbeid og […]

Presentasjon av Heidi Brattland

  • 20. november 2017

Neste foreleser ut er Heidi Brattland. Hun er psykolog og har jobbet på Tiller DPS, St. Olavs Hospital siden 2010. Hun holder på med en doktorgrad om the Tiller Feedback Project, som er et stort klinisk forskningsprosjekt der effekten av å innføre feedback-systemet KOR/FIT i en voksenpsykiatrisk poliklinikk blir undersøkt. Hun har undervist og veiledet behandlere i bruk av KOR/FIT i flere år. I forskningen sin er hun spesielt opptatt av hva som skjer når behandlingen ikke hjelper. Hvordan kan […]

Presentasjon av Jan Olav Johannessen

  • 15. november 2017

Jan Olav Johannessen er professor i psykiatri ved Stavanger Universitetssykehus med tilknytning til Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.  Han er også styreleder i ISPS (The International Society for Psychological and Social approaches to Psychosis). Videre ledet Johannessen arbeidsgruppen for Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (2013). Han har bidratt til økt oppmerksomhet på behovet for tidlig oppdagelse av og tidlig behandling ved psykose.

I kronikken Tidlig behandling av psykose virker – www.forskning.no/profil/jan-olav-johannessen diskuterer […]

Presentasjon av Françoise Davoine

  • 8. november 2017

Françoise Davoine, PhD in sociology and psychoanalyst, has worked more than thirty years at public psychiatric hospitals. In the United States and Latin America, she has established links with institutions that rely on psychoanalysis in the approach of madness. She is, together with Jean-Max Gaudilliere, leading a seminar at the EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) in Paris, «Madness and social link». Françoise Davoine has published notably Mother Folle (Arcanes-Érès, 1998), Don Quichotte, to fight melancholy (Stock, 2008), […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz