The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Presentasjon av Marcus Evans

  • 24. oktober 2017

Neste foreleser ut er Marcus Evans fra England.

Marcus Evans is a psychoanalyst and consultant psychotherapist at the Tavistock & Portman NHS Foundation Trust with 37 years experience in mental health as a practitioner, supervisor, lecturer and manager. After qualifying as a psychotherapist at the Tavistock & Portman NHS Trust, he took up a post as head of the nursing discipline. Marcus was Associate Clinical Director of the adult & adolescent departments between 2011 & 2015. Marcus has designed, developed and taught outreach […]

Presentasjon av forelesere

  • 23. oktober 2017

Vi vil i den kommende tiden presentere noen av foreleserne som vil ha innlegg under neste års ISPS-konferanse 1. og 2. februar:

Gråsoner i behandling av psykiske lidelser – traumer, personlighet og psykose. – Innsikt for bedre utsyn

Først ute er Christian Schlüter: 
Han er psykologspesialist og jobber halvt ved Personlighetspoliklinikken, avd. for Personlighetspsykiatri, samt halvt ved Nasjonal kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP). Han er utdannet gruppeanalytiker v/ Institutt for gruppeanalyse (IGA) og er mye brukt som veileder for fagfolk som jobber med MBT […]

ISPS Norges fagkonferanse 2018

  • 12. oktober 2017

«Gråsoner i behandling av psykiske lidelser –
traumer, personlighet og psykose»
           – Innsikt for bedre utsikt

 

 

 

FORELESERE
Françoise Davoine
Marcus Evans
Benjamin Hummelen
Christian Schlüter
Jone Bjørnestad
Heidi Brattland
Tor Gunnar Værnes
Kjersti Karlsen
Jan Olav Johannessen
Lise Baklund
Tian Sørhaug

 

Program fagkonferansen 2018

 

PARALLELLSESJONER
1) Selvforstyrrelser hos ungdom
2) Traumelidelse og psykose; forståelse og praktisk behandling
3) Personlighetsforstyrrelser og bipolar lidelse; kliniske og teoretiske betraktninger
4) Miljøterapeutisk arbeid med psykoselidelser; motoverføring
5) Implementering av KOR/ Fit-outcomes i spesialisthelsetjenesten; prosesser og effekter

PRISER
Fagkonferanse 2 dager (inkl. dagpakke)
Påmelding før 5. jan. kr 2 495,-
Påmelding etter 5. jan.
Medlem […]

Påmeldingsskjema

Hvis kun deltakelse 1 dag, er det viktig å oppgi hvilken dag (obligatorisk)

Parallellsesjon 1, 2, 3, 4 eller 5 (obligatorisk, se program)

Fornavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Stilling (obligatorisk)

Arbeidssted (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Er du medlem? (obligatorisk)
JaNei

Er du lege?
JaNei

Hvis ja, oppgi ditt fødselsår

Er du vanlig kursdeltaker? (obligatorisk)

Hvor jobber du?

Kostnadssted/Ansvarsnr. (obligatorisk)

Fakturaadresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Spesielle behov eller allergier

Kommentarer

Tilbakemelding fra den 20. internasjonale ISPS konferansen i Liverpool 30/8 – 3/9 2017

  • 27. september 2017

Nok en gang har ISPS gjennomført en vellykket og faglig spennende konferanse som samlet ca. 600 deltakere fra 44 nasjoner. Norge var godt representert med ca. 40 deltakere og vi var fem fra styret i ISPS Norge som deltok.

Temaet for årets konferanse var «Making real change happen». Gjennom flere plenumsforedrag og parallellsesjoner ble det presentert hvordan man kan jobbe med forandring på flere nivå for å bedre helsetilbudet til mennesker med psykoseerfaringer. Det som ofte preger ISPS konferansene er at de […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz