The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Vinner av innmeldingskonkurransen

  • 6. juni 2018

Da har vi hatt trekning, og av 26 innmeldinger i perioden, kan vi gratulere Gunnhild Irene Bagøien som den heldige vinner av gratis deltakelse på konferansen i 2019!

 

ISPS Norge har sendt brev til helseministeren

  • 24. april 2018

Psykisk helsevernloven ble endret i september 2017. Hensikten med endringen var å sikre pasienters rett til selvbestemmelse og redusere bruk av tvang i psykisk helsevern.

ISPS ønsker endringene velkommen, og er samtidig opptatt av hvordan lovrevisjonen påvirker praksis. Vi har derfor sendt brev til helseminister Bent Høie hvor vi etterspør hvilke planer Departementet har for en slik nasjonal oppfølging.

Brev til helseministeren vedr. Psykisk helsevernloven

☆☆☆ INNMELDINGSKONKURRANSE ☆☆☆

  • 14. mars 2018

 

ISPS Norge annonserte under årets konferanse at de som melder seg inn i ISPS Norge i perioden  1. januar til 1. juni, automatisk blir med i vår innmeldingskonkurranse.

Den heldige vinneren får gratis deltakelse på konferansen i 2019, inkl. festmiddag (hotell og reise er ikke inkludert).

Resultatet vil bli annonsert i løpet av uke 23.

Medlemsfordeler:
– Tidsskriftet Psychosis tilsendt 4 ganger i året
– Rabatt på nasjonale- og internasjonale ISPS konferanser
– Faglige oppdateringer fra ISPS Int. på e-post om fagbøker, artikler og webinar
– Du blir […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz