The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Innkalling til årsmøte 1. februar 2018 kl. 17.10

  • 30. november 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ISPS NORGE 1. FEBRUAR 2018 KL. 17:10

 

Årsmøteinnkalling er sendt til alle medlemmer per e-post. Innkallingen er også annonsert på ISPS Norge sin facebook-side 30. november 2017.

 

DAGSORDEN

Åpning ved styreleder

Konstituering av årsmøtet
Navnefortegnelse over fremmøte medlemmer
Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
Valg av to protokollunderskrivere
Årsberetning for årsmøteperioden
Regnskap 2017
Budsjett 2018
Valg av styremedlemmer
Evaluering av årets konferanse og innspill til neste konferanse
Eventuelt

 

Velkommen!

Presentasjon av Tian Sørhaug

  • 27. november 2017

Tian Sørhaug skal ha avslutningsforedraget på ISPS konferansen 2018. Temaet han skal snakke om er; Penger, kultur og psyke.

Hans Christian «Tian» Sørhaug er en norsk sosialantropolog, sosiolog, arbeidsforsker og er professor emeritus ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet forsket på arbeid, ledelse, organisasjoner, aids, rus, prostitusjon og terapeutiske prosesser. Han har forsket mye på endring i organisasjoner og ledelse.

Han har gitt ut flere fagbøker, og har nylig utgitt boken «Gull, arbeid og […]

Presentasjon av Heidi Brattland

  • 20. november 2017

Neste foreleser ut er Heidi Brattland. Hun er psykolog og har jobbet på Tiller DPS, St. Olavs Hospital siden 2010. Hun holder på med en doktorgrad om the Tiller Feedback Project, som er et stort klinisk forskningsprosjekt der effekten av å innføre feedback-systemet KOR/FIT i en voksenpsykiatrisk poliklinikk blir undersøkt. Hun har undervist og veiledet behandlere i bruk av KOR/FIT i flere år. I forskningen sin er hun spesielt opptatt av hva som skjer når behandlingen ikke hjelper. Hvordan kan […]

Presentasjon av Jan Olav Johannessen

  • 15. november 2017

Jan Olav Johannessen er professor i psykiatri ved Stavanger Universitetssykehus med tilknytning til Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.  Han er også styreleder i ISPS (The International Society for Psychological and Social approaches to Psychosis). Videre ledet Johannessen arbeidsgruppen for Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (2013). Han har bidratt til økt oppmerksomhet på behovet for tidlig oppdagelse av og tidlig behandling ved psykose.

I kronikken Tidlig behandling av psykose virker – www.forskning.no/profil/jan-olav-johannessen diskuterer […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz