The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Presentasjon av Tor Gunnar Værnes

  • 3. januar 2018

Tor Gunnar Værnes er psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi. I sin kliniske praksis har han særlig jobbet med utredning og behandling av unge voksne med psykoselidelser. Han er ansatt ved TIPS Sør-Øst, Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Ved TIPS Sør-Øst har han hatt ansvar for opplæring i utredningsverktøy som PANSS og SIPS, i tillegg til å være involvert i fagutvikling og kunnskapsformidling vedrørende tema som psykoserisikotilstander, tidlig intervensjon, forholdet mellom traumer, stress og psykose, og fenomenologiske perspektiver […]

Presentasjon av Kjersti Karlsen

  • 11. desember 2017

Neste foreleser ut er Kjersti Karlsen som er psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom. Hun har praksis fra blant annet nevropsykologi, rusfeltet, autisme, normalutvikling og psykoser hos barn og ungdom. I arbeidet for TIPS Sør-Øst – Kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser – hadde hun ansvar for kompetanseheving i hele regionen på alvorlige psykiske lidelser i barn- og ungdomspsykiatrien.

Karlsen har medvirket i utviklingen av flere nasjonale faglige retningslinjer hva gjelder psykiske helseutfordringer blant barn og unge. Hun er en […]

Husk early-bird fristen 5. januar!

  • 6. desember 2017

Det er nå under en måned til «early bird»-fristen går ut.
Husk å melde deg på innen 5. januar.
Håper vi ses!

http://cdn.ispsnorge.no/wp-content/uploads/2017/10/ISPS-program-2018_siste-versjon.pdf

 

Presentasjon av Lise Baklund

  • 4. desember 2017

BUP-feltet er representert også i år – denne gangen med Lise Baklund, filosof og familieterapeut. Lise har flere års erfaring fra akuttavdeling for ungdom, i BUPA Vestre Viken, hvor hun har jobbet med familieterapeutiske intervensjoner for ungdom med høy selvmordsrisiko, psykose og alvorlig spiseforstyrrelse. I dag jobber Lise i samme helseforetak, men nå i forskningsavdelingen i Klinikk for rus og psykisk helse, og hun er stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, UiO.

Hennes doktorgradprosjekt omhandler selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko i […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz