The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

ISPS Norges fagkonferanse 1. og 2. februar 2018

  • 10. januar 2018

«Gråsoner i behandling av psykiske lidelser –
traumer, personlighet og psykose»
           – Innsikt for bedre utsikt

 

 

 

FORELESERE:
Françoise Davoine
Marcus Evans
Benjamin Hummelen
Christian Schlüter
Astrid K. Weber
Heidi Brattland
Tor Gunnar Værnes
Kjersti Karlsen
Jan Olav Johannessen
Lise Baklund
Tian Sørhaug

 

Program fagkonferansen 2018

 

PARALLELLSESJONER:
1) Selvforstyrrelser hos ungdom
2) Traumelidelse og psykose; forståelse og praktisk behandling
3) Personlighetsforstyrrelser og bipolar lidelse; kliniske og teoretiske betraktninger
4) Miljøterapeutisk arbeid med psykoselidelser; motoverføring
5) Implementering av KOR/ Fit-outcomes i spesialisthelsetjenesten; prosesser og effekter

PRISER:
Fagkonferanse 2 dager (inkl. dagpakke)
Påmelding før 5. jan. kr 2 495,-
Påmelding etter 5. […]

Påmeldingsskjema

Hvis kun deltakelse 1 dag, er det viktig å oppgi hvilken dag (obligatorisk)

Parallellsesjon 1, 2, 3, 4 eller 5 (obligatorisk, se program)

Fornavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Stilling (obligatorisk)

Arbeidssted (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Er du medlem? (obligatorisk)
JaNei

Er du lege?
JaNei

Hvis ja, oppgi ditt fødselsår

Er du vanlig kursdeltaker? (obligatorisk)

Hvor jobber du?

Kostnadssted/Ansvarsnr. (obligatorisk)

Fakturaadresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Spesielle behov eller allergier

Kommentarer

Presentasjon av Astrid Weber

  • 9. januar 2018

Astrid Weber er neste foredragsholder som presenteres.

Hun har siden 2008 jobbet som erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge, nå i Psykiatrisk avdeling og Fagutviklingsenhet. Hun har lang erfaring fra psykisk helsefeltet som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt for brukerorganisasjon. Hun er prosessleder i «Bruker Spør Bruker», utdannet sosionom, medforfatter i fagbøker og i gang med master i praktisk kunnskap.

Hun erstatter Jone Bjørnestad, som dessverre måtte melde forfall.

Hennes foredrag har tittelen Et liv å leve – å […]

Presentasjon av Tor Gunnar Værnes

  • 3. januar 2018

Tor Gunnar Værnes er psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi. I sin kliniske praksis har han særlig jobbet med utredning og behandling av unge voksne med psykoselidelser. Han er ansatt ved TIPS Sør-Øst, Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Ved TIPS Sør-Øst har han hatt ansvar for opplæring i utredningsverktøy som PANSS og SIPS, i tillegg til å være involvert i fagutvikling og kunnskapsformidling vedrørende tema som psykoserisikotilstander, tidlig intervensjon, forholdet mellom traumer, stress og psykose, og fenomenologiske perspektiver […]

Presentasjon av Kjersti Karlsen

  • 11. desember 2017

Neste foreleser ut er Kjersti Karlsen som er psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom. Hun har praksis fra blant annet nevropsykologi, rusfeltet, autisme, normalutvikling og psykoser hos barn og ungdom. I arbeidet for TIPS Sør-Øst – Kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser – hadde hun ansvar for kompetanseheving i hele regionen på alvorlige psykiske lidelser i barn- og ungdomspsykiatrien.

Karlsen har medvirket i utviklingen av flere nasjonale faglige retningslinjer hva gjelder psykiske helseutfordringer blant barn og unge. Hun er en […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz