The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

ISPS Norges fagkonferanse 1. og 2. februar 2018

  • 10. januar 2018

«Gråsoner i behandling av psykiske lidelser –
traumer, personlighet og psykose»
           – Innsikt for bedre utsikt

 

 

 

FORELESERE:
Françoise Davoine
Marcus Evans
Benjamin Hummelen
Christian Schlüter
Astrid K. Weber
Heidi Brattland
Tor Gunnar Værnes
Kjersti Karlsen
Jan Olav Johannessen
Lise Baklund
Tian Sørhaug

 

Program fagkonferansen 2018

 

PARALLELLSESJONER:
1) Selvforstyrrelser hos ungdom
2) Traumelidelse og psykose; forståelse og praktisk behandling
3) Personlighetsforstyrrelser og bipolar lidelse; kliniske og teoretiske betraktninger
4) Miljøterapeutisk arbeid med psykoselidelser; motoverføring
5) Implementering av KOR/ Fit-outcomes i spesialisthelsetjenesten; prosesser og effekter

PRISER:
Fagkonferanse 2 dager (inkl. dagpakke)
Påmelding før 5. jan. kr 2 495,-
Påmelding etter 5. […]

Påmeldingsskjema

Hvis kun deltakelse 1 dag, er det viktig å oppgi hvilken dag (obligatorisk)

Parallellsesjon 1, 2, 3, 4 eller 5 (obligatorisk, se program)

Fornavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Stilling (obligatorisk)

Arbeidssted (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Er du medlem? (obligatorisk)
JaNei

Er du lege?
JaNei

Hvis ja, oppgi ditt fødselsår

Er du vanlig kursdeltaker? (obligatorisk)

Hvor jobber du?

Kostnadssted/Ansvarsnr. (obligatorisk)

Fakturaadresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Spesielle behov eller allergier

Kommentarer

Presentasjon av Astrid Weber

  • 9. januar 2018

Astrid Weber er neste foredragsholder som presenteres.

Hun har siden 2008 jobbet som erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge, nå i Psykiatrisk avdeling og Fagutviklingsenhet. Hun har lang erfaring fra psykisk helsefeltet som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt for brukerorganisasjon. Hun er prosessleder i «Bruker Spør Bruker», utdannet sosionom, medforfatter i fagbøker og i gang med master i praktisk kunnskap.

Hun erstatter Jone Bjørnestad, som dessverre måtte melde forfall.

Hennes foredrag har tittelen Et liv å leve – å […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz