The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Presentasjon av Kjersti Karlsen

  • 11. desember 2017

Neste foreleser ut er Kjersti Karlsen som er psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom. Hun har praksis fra blant annet nevropsykologi, rusfeltet, autisme, normalutvikling og psykoser hos barn og ungdom. I arbeidet for TIPS Sør-Øst – Kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser – hadde hun ansvar for kompetanseheving i hele regionen på alvorlige psykiske lidelser i barn- og ungdomspsykiatrien.

Karlsen har medvirket i utviklingen av flere nasjonale faglige retningslinjer hva gjelder psykiske helseutfordringer blant barn og unge. Hun er en […]

Husk early-bird fristen 5. januar!

  • 6. desember 2017

Det er nå under en måned til «early bird»-fristen går ut.
Husk å melde deg på innen 5. januar.
Håper vi ses!

http://cdn.ispsnorge.no/wp-content/uploads/2017/10/ISPS-program-2018_siste-versjon.pdf

 

Presentasjon av Lise Baklund

  • 4. desember 2017

BUP-feltet er representert også i år – denne gangen med Lise Baklund, filosof og familieterapeut. Lise har flere års erfaring fra akuttavdeling for ungdom, i BUPA Vestre Viken, hvor hun har jobbet med familieterapeutiske intervensjoner for ungdom med høy selvmordsrisiko, psykose og alvorlig spiseforstyrrelse. I dag jobber Lise i samme helseforetak, men nå i forskningsavdelingen i Klinikk for rus og psykisk helse, og hun er stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, UiO.

Hennes doktorgradprosjekt omhandler selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko i […]

Innkalling til årsmøte 1. februar 2018 kl. 17.10

  • 30. november 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ISPS NORGE 1. FEBRUAR 2018 KL. 17:10

 

Årsmøteinnkalling er sendt til alle medlemmer per e-post. Innkallingen er også annonsert på ISPS Norge sin facebook-side 30. november 2017.

 

DAGSORDEN

Åpning ved styreleder

Konstituering av årsmøtet
Navnefortegnelse over fremmøte medlemmer
Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
Valg av to protokollunderskrivere
Årsberetning for årsmøteperioden
Regnskap 2017
Budsjett 2018
Valg av styremedlemmer
Evaluering av årets konferanse og innspill til neste konferanse
Eventuelt

 

Velkommen!

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz