The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Presentasjon av Judith van der Weele

  • 16. november 2018

Judith van der Weele er psykologspesialist med spesialfelt vold, traumer og kultur. Hun har fokusert på arbeidet med utredning i minoritetsfamilier de siste 10 årene og arbeider til daglig som sakkyndig. I tillegg har hun et fokus på utvikling av kulturkompetanse innen psykisk helsevern og barneverntjenesten. Hun fronter utviklingen med bruk av kulturtolk, kulturelle formuleringer samt interkulturell kommunikasjon. I foredraget vil hun beskrive praktiske grep man kan ta når det gjelder håndtering av psykisk helse og tabuiserte tema i dialog […]

Innkalling til årsmøte i ISPS Norge

  • 15. november 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ISPS NORGE

31. JANUAR 2019 kl. 16:40

 

Årsmøteinnkalling er sendt til alle medlemmer per e-post. Innkallingen er også annonsert på ISPS Norge sin facebook-side.

 

DAGSORDEN

Åpning ved styreleder

1 Konstituering av årsmøtet
Navnefortegnelse over fremmøte medlemmer
Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
Valg av to protokollunderskrivere

2 Årsberetning for årsmøteperioden

3 Regnskap 2018

4 Budsjett 2019

5 Valg av styremedlemmer

6 Evaluering av årets konferanse og innspill til neste konferanse

7 Eventuelt

 

Velkommen!

Vi presenterer vår andre foreleser: Lars Lien

  • 13. november 2018

Lars Lien er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Han er også professor II ved Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Innlandet.

Lien er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. Han avla sin doktorgrad i 2003 med en studie av risikofaktorer for psykiske plager hos ungdom.

Lien deltar i og leder ulike forskningsprosjekter med tema som spenner fra helsetjenesteforskning til basal nevrobiologi.

Han har ledet prosjektet med å oversette og tilpasse kulturformuleringsintervjuet (CFI) til norsk.

Tittelen på hans foredrag er […]

Presentasjon av forelesere

  • 9. november 2018

Vi vil i den kommende tiden presentere foreleserne som vil ha innlegg under neste års ISPS-konferanse 31. januar – 1. februar:

UBEHAG OG BEHAG i kultur, mening og psykose 

Vår første presentasjon er av Anna Bredström:

Anna Bredström är för närvarande anställd som biträdande universitetslektor vid REMESO. Hon disputerade i Etnicitet i april 2008 på avhandlingen Safe Sex, Unsafe Identities: Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy (Linköpings universitet). Från oktober 2009 till januari 2010 var Anna gästforskare vid the […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz