The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Bokanmeldelse – Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid.

  • 7. oktober 2016

Olav Løkvik, fagutvikler SEPREP

Siden bokenTraumebehandling: Komplekse traumelidelser og dissosiasjon (Anstorp, Benum;Jacobsen, 2014) ble utgitt har en miljøterapeutisk og praksisnær lærebok om traumebevisst omsorg vært etterspurt. Med tiden har miljøterapeutisk arbeid flyttet seg fra sykehusavdelingene til DPS-enheter og videre til kommunale gruppeboliger og individuelle boliger. Det er på disse arenaene at størstedelen av miljøarbeidet foregår i dag. Her arbeider sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, hjelpepleiere, fagarbeidere og ufaglærte. May Bente Hagen, en av redaktørene og forfatterne av boken er selv sykepleier. Hun bekreftet […]

Ny fagbok «Kognitiv terapi ved psykose»

  • 22. april 2016

Forfatterne, Marit Grande (psykologspesialist) og Lene H. Jensen (ergoterapispesialist) gir en introduksjon til den kognitive modellen for psykosesymptomer og beskriver metoden ved å vise konkrete eksempler på intervensjoner og holdninger hos terapeuten som fremmer bedring, mestring og livskvalitet. Forfatterne er erfarne kognitive terapeuter, og de har gjennom mange år gitt helsepersonell opplæring i kognitiv terapi ved psykose. Boken er skrevet for studenter og klinikere innenfor fagfeltet psykisk helse.

Ny fagbok «Mening og mestring ved psykoselidelser»

  • 15. februar 2016

ISPS Norge gratulerer Stiftelsen SEPREP, Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser, med sitt 25 års jubileum og SEPREP-leder Gunnar Brox Haugen og Frank Oterholt med utgivelse av fagboken «Mening og mestring ved psykoselidelser».

Hensikten med boka er å bidra til økt forståelse for hvordan mennesker med psykoselidelser og deres nærmeste opplever og lever med dette. Forfatterne ønsker å rette blikket framover. Hvor står vi i det psykiske helselandskapet i dag, og hvilke fenomener og forståelser kan gi ny innsikt til psykoselidelser som er verdt […]

ISPS konferansen 2016

  • 2. februar 2016

Årets konferanse er i havn. Konferansen i år har hatt fokus på supplerende behandlingstiltak til mennesker med psykoselidelser.  Våre myndigheter har besluttet at alle helseregioner i Norge skal ha medikamentfrie behandlingstilbud innen 1.juni 2016. Nye nasjonale retningslinjer for psykosebehandling preges av bredspektret og individuell tilrettelegging. Natur og dyr, jobb og fritidsaktiviteter, avslapningsteknikker og uttrykksformer er tilbud som etterspørres i det tradisjonelle behandlingstilbudet. Årets konferanse har satt dette på dagsorden. 

 

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz