The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert enkelt- og flerfamiliebehandling høsten 2018

  • 10. september 2018

Kunnskapsbasert familiebehandling er et terapeutisk tilbud som i utgangspunktet ble utviklet for familier der et medlem har en psykoseproblematikk. Det har vist seg at metoden har stor overføringsverdi og kan brukes til grupper med andre diagnoser som affektive lidelser med psykose og rus, der rusen er hovedproblemet for pasienten. Gjennom kunnskap om sykdommen, problemløsning og erfaringsutveksling blir familien en viktig støttespiller i behandlingen. I tillegg rustes familien til å mestre en situasjon som ofte oppleves som belastende, både følelsesmessig og […]

Vinner av innmeldingskonkurransen

  • 6. juni 2018

Da har vi hatt trekning, og av 26 innmeldinger i perioden, kan vi gratulere Gunnhild Irene Bagøien som den heldige vinner av gratis deltakelse på konferansen i 2019!

 

ISPS Norge har sendt brev til helseministeren

  • 24. april 2018

Psykisk helsevernloven ble endret i september 2017. Hensikten med endringen var å sikre pasienters rett til selvbestemmelse og redusere bruk av tvang i psykisk helsevern.

ISPS ønsker endringene velkommen, og er samtidig opptatt av hvordan lovrevisjonen påvirker praksis. Vi har derfor sendt brev til helseminister Bent Høie hvor vi etterspør hvilke planer Departementet har for en slik nasjonal oppfølging.

Brev til helseministeren vedr. Psykisk helsevernloven

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz