The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Presentasjon av Heidi Brattland

  • 20. november 2017

Neste foreleser ut er Heidi Brattland. Hun er psykolog og har jobbet på Tiller DPS, St. Olavs Hospital siden 2010. Hun holder på med en doktorgrad om the Tiller Feedback Project, som er et stort klinisk forskningsprosjekt der effekten av å innføre feedback-systemet KOR/FIT i en voksenpsykiatrisk poliklinikk blir undersøkt. Hun har undervist og veiledet behandlere i bruk av KOR/FIT i flere år. I forskningen sin er hun spesielt opptatt av hva som skjer når behandlingen ikke hjelper. Hvordan kan […]

Presentasjon av Jan Olav Johannessen

  • 15. november 2017

Jan Olav Johannessen er professor i psykiatri ved Stavanger Universitetssykehus med tilknytning til Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.  Han er også styreleder i ISPS (The International Society for Psychological and Social approaches to Psychosis). Videre ledet Johannessen arbeidsgruppen for Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (2013). Han har bidratt til økt oppmerksomhet på behovet for tidlig oppdagelse av og tidlig behandling ved psykose.

I kronikken Tidlig behandling av psykose virker – www.forskning.no/profil/jan-olav-johannessen diskuterer […]

Presentasjon av Françoise Davoine

  • 8. november 2017

Françoise Davoine, PhD in sociology and psychoanalyst, has worked more than thirty years at public psychiatric hospitals. In the United States and Latin America, she has established links with institutions that rely on psychoanalysis in the approach of madness. She is, together with Jean-Max Gaudilliere, leading a seminar at the EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) in Paris, «Madness and social link». Françoise Davoine has published notably Mother Folle (Arcanes-Érès, 1998), Don Quichotte, to fight melancholy (Stock, 2008), […]

Presentasjon av Benjamin Hummelen

  • 27. oktober 2017

Neste foreleser ut er Benjamin Hummelen.

Benjamin jobber som forsker og overlege ved Avdeling for forskning og utvikling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS, og er medlem av Forskergruppe personlighetspsykiatri. I 2008 disputerte han med temaet forbedring av klassifisering av personlighetsforstyrrelser, og har jobbet med dette siden. Hummelen er prosjektleder for en stor multisenterstudie som har som målsetning å undersøke validiteten av den Alternative Modellen for Personlighetsforstyrrelser i DSM-5, en modell som i større grad legger vekt på alvorlighetsgrad av personlighetspatologi, […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz